Addiko informativni izračuni

Addiko informativni izračuni
Označite, da vam lahko ponudimo ustrezne storitve
Imam osebni račun pri Addiko banki oz. lahko odprem račun ob sklenitvi kredita
Namen
Izračunati želim
1.000,00 €7.000,00 €
13 mesecev60 mesecev
Hip kredit
Znesek kredita
7.000,00 €
Odplačilna doba
60 mes
Mesečna obveznost
138,61 €
Obrestna mera
7,00 %
EOM
11,22 %
EOM je letna obrestna mera, katere izračun je odvisen od: zneska kredita, roka črpanja, roka vračila, števila mesečnih obveznosti, realne obrestne mere, stroškov odobritve kredita in drugih stroškov, povezanih s kreditom, ki jih plača kreditojemalec (stroški odobritve, rizičen sklad).
Obrestna mera info
Informativni izračun je bil pripravljen 23.09.2019. EOM je informativne narave in velja na dan izračuna informativne ponudbe. EOM in skupni znesek, ki ga plača kreditojemalec sta izračunan na podlagi Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-2) in se lahko spremenita, če se spremenijo podatki uporabljeni za njun izračun. V primeru izbire kredita s spremenljivo obrestno mero, vezano na EURIBOR (1. mesečni, 3. mesečni, 6. mesečni ali 12. Mesečni), se obrestna mera v času trajanja kreditne pogodbe lahko spremeni zaradi nihanja EURIBOR-ja kot referenčne obrestne mere. Če je referenčna obrestna mera v času priprave informativnega izračuna negativna, se skladno z veljavnimi določili obračuna EURIBOR v višini 0,00. Banka še posebej opozarja kreditojemalca, da se bo v primeru zvišanja EURIBOR-ja zvišala obrestna mera pri čemer se bodo povišale mesečne anuitete, s tem pa tudi obveznost odplačila po kreditni pogodbi.