Addiko informativni izračuni

Addiko informativni izračuni

NE SPREGLEJTE! Ugodnejša obrestna mera za HIP kredit za nove stranke, ob izpolnitvi vloge prek spleta na hipkredit.si 

Označite za prikaz ustrezne ponudbe
Imam osebni račun pri Addiko banki (sklenitev kredita je mogoča v Addiko poslovalnici)
Namen
Izračunati želim
1.000,00 €15.000,00 €
13 mesecev84 mesecev
Addiko kredit za nekomitente
Znesek kredita
15.000,00 €
Odplačilna doba
84 mes
Mesečna obveznost
229,34 €
Obrestna mera
7,40 %
EOM
10,27 %
EOM je letna obrestna mera, katere izračun je odvisen od: zneska kredita, roka črpanja, roka vračila, števila mesečnih obveznosti, realne obrestne mere, stroškov odobritve kredita in drugih stroškov, povezanih s kreditom, ki jih plača kreditojemalec (stroški odobritve, rizičen sklad).
Obrestna mera info
Informativni izračun je bil pripravljen 13.01.2021. EOM je informativne narave in velja na dan izračuna informativne ponudbe. EOM in skupni znesek, ki ga plača kreditojemalec sta izračunan na podlagi Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-2) in se lahko spremenita, če se spremenijo podatki uporabljeni za njun izračun. V primeru izbire kredita s spremenljivo obrestno mero, vezano na EURIBOR (1. mesečni, 3. mesečni, 6. mesečni ali 12. Mesečni), se obrestna mera v času trajanja kreditne pogodbe lahko spremeni zaradi nihanja EURIBOR-ja kot referenčne obrestne mere. Če je referenčna obrestna mera v času priprave informativnega izračuna negativna, se skladno z veljavnimi določili obračuna EURIBOR v višini 0,00. Banka še posebej opozarja kreditojemalca, da se bo v primeru zvišanja EURIBOR-ja zvišala obrestna mera pri čemer se bodo povišale mesečne anuitete, s tem pa tudi obveznost odplačila po kreditni pogodbi.